Projektant:
Gunther Matten
Dane o produkcie:
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość  
Wysokość 80 cm
Głębokość  
Waga  

Gün­ter Mat­ten jest nume­rem 1 w Niem­czech w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia  komin­ków. Od roku 1998 pro­jek­tuje akce­so­ria komin­kowe dla  CONMOTO wyłącz­nie ze stali nie­rdzew­nej. Kolek­cji przy­znano nagrodę FORM. Szczypce Macc po zamknię­ciu speł­niają funk­cję pogrze­ba­cza.