Projektant:
Peter Maly
Dane o produkcie:
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość 21 cm
Wysokość 24 cm
Głębokość 35 cm
Waga  

Zestaw akce­so­riów do komin­ków otwar­tych zapro­jek­to­wany przez Petera Malego składa się z ory­gi­nal­nego sto­jak na drewno wyko­na­nego ze stali nie­rdzew­nej, który z powo­dze­niem można umiesz­czać wewnątrz pale­ni­ska. Dosko­nale pod­trzy­muje palące się drewno w kominku.