Projektant:
Sebastian David Buscher
Dane o produkcie:
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość 22 cm
Wysokość 79 cm
Głębokość 22 cm
Waga  

Kolek­cja akce­so­riów  komin­ko­wych SINO zapro­jek­to­wana przez Seba­stiana Davida Büschera, bar­dzo kla­syczna ofe­ru­jąca design i  funk­cjo­nal­ność w jed­nym.