Projektant:
Schweiger-Viererbl
Dane o produkcie:
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość  
Wysokość  
Głębokość  
Waga  

Funkcjonalne regały zaprojektowane specjalnie do biura. Wykonane z bardzo wytrzymałego materiału hpl.


Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych bia­łym i sza­rym, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.