Projektant:
Conmoto
Dane o produkcie:
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość 18 cm
Wysokość 31 cm
Głębokość 15 cm
Waga  

Lucy­fer jest ory­gi­nal­nym ele­men­tem deko­ra­cyj­nym. Z powo­dze­niem upięk­szy i nada cha­rak­ter każ­demu pomiesz­cze­niu w domu jako pło­nąca rzeźba albo też uni­ka­towa lampka gdy pod­świe­tlimy go świecą. Lucy­fer dostępny jest w dwóch opcjach kolo­ry­stycz­nych czar­nym i czer­wo­nym.