Regał Rotondo

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Projektant: 
Schweiger & Viererbl
Charakterystyka: 
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość  
Wysokość  
Głębokość  
Waga
Kategoria: 
do biura

Funkcjonalne regały zaprojektowane specjalnie do biura. Wykonane z bardzo wytrzymałego materiału hpl.

Mate­riał odporny jest na pro­mie­nie sło­neczne, zary­so­wa­nia i wodę, nawet w kon­tak­cie ze słoną wodą powierzch­nia nie zmieni swo­jego wyglądu. Wszyst­kie modele ofe­ru­jemy w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych bia­łym i sza­rym, jed­nakże kra­wę­dzie mebli zawsze są czarne. Ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji indy­wi­du­al­nych zamó­wień.

Kolekcja: 
Kolekcja Rotondo