Flower

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Projektant: 
Michael Sieger
Charakterystyka: 
Producent Conmoto
Kod produktu  
Szerokość  38 cm
Wysokość  39 cm
Głębokość  38 cm
Waga
Kategoria: 
ze stali

Kolek­cję doni­czek Pre­mor­dial Flo­wer zapro­jek­to­wał mię­dzy­na­ro­do­wej sławy Michael Sie­ger. Rośliny jak i kwiaty można podzi­wiać w ele­ganc­kiej uni­ka­to­wej czar­nej donicy, która wyzna­cza nowe trendy w ogro­dach i domach. Wyko­nana ze stali nie­rdzew­nej malo­wa­nej prosz­kowo jest odporna na warunki atmos­fe­ryczne i może deko­ro­wać ogrody jak rów­nież wnę­trza przez cały rok.