Zestaw Sino

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
5 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Projektant: 
S.D. Büscher
Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość 22 cm
Wysokość 79 cm
Głębokość 22 cm
Waga  
Kategoria: 
akcesoria kominkowe

Kolek­cja akce­so­riów  komin­ko­wych SINO zapro­jek­to­wana przez Seba­stiana Davida Büschera, bar­dzo kla­syczna ofe­ru­jąca design i funk­cjo­nal­ność w jed­nym.