Donica Capital

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<
5 + 15 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

donica z bazaltu; ekskluzywna donica do hotelu; nowoczesna donica do ogrodu

Charakterystyka: 
Szerokość od 60 do 100 cm
Wysokość 15 cm
Głębokość 17 cm
Kategoria: 
z kompozytu

Donice Capital swoim kształtem łączą funkcjonalność z designem. Wykonanie donicy z niezwykle wytrzymałego materiału, odpornego na wszelkie warunku pogodowe, gwarantuje jej długotrwałe używanie. Nowoczesne donice są nie­zwy­kle lek­kie, jed­no­cze­śnie odpo­wied­nia kon­struk­cja chroni przed ich prze­wró­ce­niem. Kom­po­zyt z bazaltu z żywicą polie­strową wzmoc­niony włók­nem szkla­nym zapew­nia trwa­łość, mro­zo­od­por­ność oraz odpor­ność na wszel­kie obtłu­cze­nia. Donice Capi­tal dostępne są w kolo­rze czar­nym i bia­łym, w trzech wielkościach. Do każ­dego modelu można zamówić rów­nież wkłady sili­ko­nowe oraz pod­stawkę.

 

Rozmiar L   wys. 15cm, szer. 100cm, gł. 17cm

Rozmiar M   wys. 15cm, szer. 80cm,  gł. 17cm

Rozmiar S   wys. 15cm, szer. 60cm,  gł. 17cm