Zestaw Zen

Zapytaj o cenę

Akceptuje treść regulaminu. Treść klauzuli >>TU<<

Projektant: 
S.D. Büscher
Charakterystyka: 
Kod produktu  
Szerokość 23 cm
Wysokość 62 cm
Głębokość 14 cm
Waga
Kategoria: 
akcesoria kominkowe

Kolek­cja akce­so­riów  komin­ko­wych ZEN wyróż­nia się cie­ka­wym połą­cze­niem mate­ria­łów i naj­now­szych tech­no­lo­gii.